Day: May 9, 2020

กฎใหม่! IFAB อนุญาตให้เปลี่ยนตัว 5 คนตลอดปี 2020

ผู้ดูแลเรื่องการออกกฎกติกาฟุตบอล เปิดไฟเขียวอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มขึ้นเป็น 5 คนต่อเกมแบบชั่วคราวตลอดปี 2020